Representant

Katrin Bergly

Katrin Bergly

Bli bedre kjent med Katrin Bergly:

Sykepleier. Jobber for NAV med rekruttering og inkludering - Solidaritet, likeverd og rettferdighet, verdsetter Katrin høyt. Hun mener at fellesskapets velferdstjenester skal ikke kommersialiseres, til glede for privat profitt. Gode offentlige tjenester i alle livets faser. Et arbeidsliv uten ufrivillig deltid og med trygge ansatte, som bidrar til et solid og konkurransedyktig næringsliv. En klimavennlig kommune.