Leder

Børre M. Johansen

Børre M. Johansen

Bli bedre kjent med Børre M. Johansen:

Ingeniør i entreprenørselskap - Likeverd, medmenneskelighet og toleranse, er viktig for Børre. Han ønsker et samfunn som baserer seg på fellesskapsløsninger, like muligheter for alle barn og ungdom i skole og fritidstilbud, og et sterkt, offentlig helsevesen for alle.