Kvinnepolitisk ansvarlig

Synnøve Lahr

Synnøve Lahr

Bli bedre kjent med Synnøve Lahr:

Førskolelærer, driver av Langeby campingsplass - Viktige verdier for Synnøve er; likeverd, solidaritet, raushet og inkludering. Hun brenner for gode oppvekstkår for alle barn, fellesskolen, likestilling, likeverd, ryddig arbeidsliv med god næringspolitikk og rettferdig fordeling.