Kasserer

Silje Marie Kvernsmyr

Silje Marie Kvernsmyr

Bli bedre kjent med Silje Marie Kvernsmyr:

Produksjonselektroniker, nyutdannet lærer og fotballtrener - Silje mener respekt, redelighet og rettferdighet er sentrale verdier. Hun brenner for en storkommune med like muligheter, hele stillinger, gode oppvekstsvilkår og en verdig eldreomsorg. Et lokalsamfunn der alle skal føle seg sett og ivaretatt, ha rom til å være seg selv og ikke minst, et samfunn som respekterer og verdsetter mangfold.