Styremedlem, vara

Steinar Christensen

Steinar Christensen

Bli bedre kjent med Steinar Christensen:

Pensjonert ingeniør - Ansvarlighet og rettferdighet, er viktig verdier for Steinar. Han ønsker å etablere tredelte kommunale eldresentre med kommunal drift, og redusere det stadig økende gapet i levestandard.