Styremedlem, vara

Elisabeth Granli

Bli bedre kjent med Elisabeth Granli:

Student i barne- og ungdomsarbeidsfaget. Styremedlem i LO Sandefjord - Elisabeth verdsetter tillit, respekt og solidaritet. Hun vil jobbe for et trygt arbeidsmiljø for unge arbeidstakere og ansatte i helse- og skolesektoren. Faste ansettelser, styrke lærlingeordningen, utdanning for alle. La lærere være lærere og la skolen være mestringsarena for barna. Byen skal være for alle, og befolkningen skal føle seg hørt og sett.