Styremedlem, vara

Bjørn Erik Eriksen

69 år, Stokke
Hjertesak: Skole- og barnehagetilbud. Ny kommunestruktur