Kandidat

Mette Clifton

Bli bedre kjent med Mette Clifton:

Barnehage. Fra 2009 frikjøpt i 100% tillitsvalgt for Fagforbundet - Hun mener solidaritet, inkluderende holdning til alle mennesker er viktig. At alle føler seg verdsatt. Hun vil jobbe for likestilling og inkludering. At alle har like muligheter og blir respektert for det menneske de er. Gode og trygge oppvekstsvilkår.