Kandidat

Erina Bryn Kjær

Bli bedre kjent med Erina Bryn Kjær:

Økonomi og adm. Hovedtillitsvalgt i Color Line. Forbundsstyret i Norsk Sjømannsforbund - Rettferdighet, tillit, respekt og ydmykhet er verdier Erina setter høyt. Hun vil bekjempe sosial dumping på land og på sjø. Norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på sokkelen. Yrkesfag. Faste ansettelser og flere 100% stillinger. Et solidarisk velferdssamfunn med likeverdige levekår. Gode helse og omsorgstilbud.