Kandidat

Jonfinn Bremnes

Bli bedre kjent med Jonfinn Bremnes:

Tekniker og økonom med erfaring fra Elkem, IBM og Telenor - Jonfinn tror på medmennesker. Alle har en kompetanse som er viktig for andre. Han vil arbeide for et trygt lokalsamfunn som inkluderer alle. Jeg er spesielt opptatt av å utvikle fellesskolen og at kulturen gis gode rammevilkår.