Kandidat

Aryan Bermeki

Bli bedre kjent med Aryan Bermeki:

Journalist - Toleranse, likestilling og solidaritet er viktig for Aryan. Han vil jobbe for likeverdighet, respekt for andre kulturer, kvinnesak og integrering. Rett og mulighet til skole og utdanning.