Kandidat

Martin Torhaug

Bli bedre kjent med Martin Torhaug:

Skolefaglig rådgiver - Martin verdsetter fellesskap, likeverd og toleranse. Han vil jobbe for fellesskapsløsninger der alle gis mulighet til å delta. Fulle stillinger til alle som ønsker det. En skole som er opptatt av hele mennesket.