Kandidat

Ann-Karin Larsen

Bli bedre kjent med Ann-Karin Larsen:

Jobber i kommunens dokumentsenter - Rettferdighet, likeverd, fellesskap betyr mye for Ann-Karin. Hun vil arbeide for den nordiske modellen, med like muligheter for alle uansett bakgrunn. Flere arbeidsplasser med fast arbeid, flere lærlingeplasser, og et aktivt bysentrum. Kortreist mat.