Kandidat

Stian Øverland

Bli bedre kjent med Stian Øverland:

Lærer ved Andebu ungdomsskole - Inkludering, raushet, respekt er viktige verdier for Stian. Han er vil arbeide for gode oppvekstvilkår for barn og unge, et rikt kulturliv og det å opprettholde levende nærmiljøer rundt omkring i kommunen.