Kandidat

Tone Rød

Bli bedre kjent med Tone Rød:

Psykiatrisk sykepleier ved Sykehuset i Vestfold - Tone er opptatt av likestilling og solidaritet. Hun vil jobbe for bedre psykisk helse hos barn og ungdom, spesielt forebygging av mobbing og rus. Flere fritidstilbud. Med ny, flott ungdomsskole og flotte lokaler til ulike arrangementer tilgjengelig ønsket hun mer kultur til Stokke - gjerne rettet mot nettopp barn og ungdom.