Kandidat

Hanne Slettvold

Bli bedre kjent med Hanne Slettvold:

Jobber i parkvesenet. Er hovedtillitsvalgt - Rettferdighet og inkludering betyr mye for Hanne. Hun vil hindre frafall i skolen og jobber for trygg bemanning i skole og barnehage. Redusere konkurranseutsetting og heller heve kompetansen hos arbeidstakerne.