Kandidat

Jo-Petter Iversen

Bli bedre kjent med Jo-Petter Iversen:

Vernepleier og seksjonsleder ved Signo Vivo - Jo-Petter verdsetter rettferdighet, åpenhet og mangfold. Han ønsker en kommune hvor alle er likestilte og inkludert velferdssamfunnet. En kommune hvor by og bygd bygges og utvikles sammen til kommunen vi ønsker oss.