Kandidat

Mona Knippen Jahre

Bli bedre kjent med Mona Knippen Jahre:

Sosionom og pedagog - Mona er opptatt av respekt, likeverd og samhold. Hun jobber for levende nærmiljø i bygd og by. Nærhet mellom folk. Gode og trygge oppvekstmiljø for barn og unge. Tilrettelegge for å fremme god folkehelse.