Kandidat

Anne Kovacs

Bli bedre kjent med Anne Kovacs:

Pensjonert lektor. Jobbet i 1.-10. klasse, for funksjonshemmede barn og innen kunstfag - Anne verdsetter inkludering og likeverd. Hun vil jobbe for gode oppvekstkår for alle barn og unge, gode skoler der alle kan delta på hver enkelts premisser. Utdanning og arbeid for alle og å kunne bli gammel uten store bekymringer.