Kandidat

Lene Jeanette Wardrum

Bli bedre kjent med Lene Jeanette Wardrum:

Lærer i ungdomsskolen - Lene Jeanette setter rettferdighet, åpenhet og likeverd høyt. Hun vil jobber for å bedre barn og unges skole- og oppvekstsvilkår. Like og gode offentlige tjenester for alle.