Kandidat

Heidi Skjold

Bli bedre kjent med Heidi Skjold:

Jobber innenfor skoletjenesten og på treningssenter - Heidi verdsetter likeverd, rettferdighet og inkludering. Hun vil jobber for et grønnere Sandefjord med muligheter for alle.