Gruppeleder

Hilde Hoff Håkonsen

Hilde Hoff Håkonsen

Bli bedre kjent med Hilde Hoff Håkonsen:

Alle skal føle seg sett, hørt og inkludert i et sterkt fellesskap. Barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår, alle skal ha ordnede arbeidsforhold og en verdig alderdom. Like muligheter for alle i oppvekst, utdanning og helsevesen, uavhengig av bakgrunn og økonomi.