Representant

Birgit Pettersen

Birgit Pettersen

Bli bedre kjent med Birgit Pettersen:

Business Area Manager Industri - For Birgit er rettferdighet, medmenneskelighet og solidaritet viktig. Hun brenner for felleskap og solidaritet, og ønsker et inkluderende samfunn som gir alle muligheten til å leve et godt liv og realisere sitt potensiale, det innebærer å ha fokus på å bedre levekår, heltidskultur og et godt omsorgstilbud til våre eldre tilpasset deres behov.