Representant

Nils Ingar Aabol

Nils Ingar Aabol

Bli bedre kjent med Nils Ingar Aabol:

Pensjonert lektor i videregående skole - Fellesskapsløsninger, personlig frihet, godt lokalsamfunn, er sentralt for Nils Ingar. Alle innbyggerne skal oppleve kommunen som et godt sted å bo og drive næring i. De kommunale tjenestene skal gi trygghet og kvalitet. Fellesskapsverdiene er det beste grunnlaget for politiske vedtak. Legge til rette for næringsliv og arbeidsplasser som grunnlaget for velferden vår.