Representant

Erlend Hem

Bli bedre kjent med Erlend Hem:

Regnskapsfører - Internasjonal solidaritet og rettferdighet er viktige verdier for Erlend. Han vil jobbe for fellesskolen, miljø og en inkluderende kommune.