Representant

Per Reidar Karlsen

Per Reidar Karlsen

Bli bedre kjent med Per Reidar Karlsen:

Adjunkt m/opprykk - Fellesskap, solidaritet, nestekjærlighet er viktige verdier for Per Reidar. Han vil jobbe for oppvekstsvilkår og utdanning for barn og unge i kommunen vår. Og jobber knallhardt for å få til et skolepolitisk regimeskifte i kommunen og at barn og unge skal bli de beste utgaver av seg selv. Gi det pedagogiske handlingsrom tilbake til skolen og pedagoger.