Representant

Tor Edvard Strand

Bli bedre kjent med Tor Edvard Strand:

El-montør - Han verdsetter rettferdighet, trygghet og tillit høyt. Et aktivt næringsliv, gode vilkår. Skole, mulighet for alle. Helse, ta godt vare på de eldre. Nærmiljø, legge til rette for fritidsaktiviteter.