Representant

Oddvar Myklebust

Verdier: Redelighet, rettferdighet og raushet.

Dette brenner jeg for: Et åpent og inkluderende samfunn som løser de vanskelige oppgavene for de svakeste først. Kommunale virksomheter med handlingsrom og kompetanse til å løse sine kjerneoppgaver.