Tåler ikke debatt, går til personangrep

Kronikk: Hilde Hoff Håkonsen hadde nylig et innlegg på trykk i Sandefjords blad med et veldig viktig budskap; om det å være en stemme i politikken, og tilliten mellom deg og meg i et moderne demokrati.

Folkevalgt

Lozan Balisany, kommunepolitiker I Sandefjord (A)

Det er viktige refleksjoner Håkonsen tar opp i sitt innlegg når hun viser til høyreekstremisters fremgang i en rekke europeiske land, og hvordan maktpersoner legitimerer retorikken og budskapene til yttre høyre i politikken. En retorikk der grupper settes opp mot hverandre i argumentasjonen, og der medmennesker helst skildres ut i fra sin hudfarge, religion eller navn.  Som Håkonsen skriver; «oss mot dem». Det er en retorikk som i aller høyeste grad også høres her hjemme i norsk politisk samfunnsdebatt. Så Håkonsen tar opp utfordringer vi kjenner til og ser mye av. Det er ingen overdrivelser i det Håkonsen tar opp.

Likevel velger Høyre-politiker, Anita Miric, å vri på budskapet og går til direkte personangrep på opposisjonsleder Håkonsen i et innlegg i SB den 6.april 2018. Miric vrir ikke bare på budskapet til Håkonsen, men stiller henne til ansvar for hva andre har ytret nasjonalt i ulike kontekster. Det er rett og slett urimelig.

Det er karakteristikker som er usanne, og det er trist at motdebattanter søker å tegne et slikt bilde av en lokalpolitiker som er ombud for folket, og som representerer opposisjonen i debatten lokalt. Tvert imot søker Håkonsen å oppfordre flere til å delta og engasjere seg, og inviterer de som er uenige til dialog. Jeg kjenner Håkonsen som en kunnskapsrik, fremoverlent og inkluderende lokalpolitiker med stort engasjement for nye Sandefjord. Et engasjement for fellesskolen, eldreomsorg, verdiskapning og klimasaken. Oppsummert en person som er hel ved.

Miric karakteriserer Håkonsen som «svært krass og uforsonlig i sine angrep på posisjonen og spesielt ordføreren». Det er i beste fall en innrømmelse fra Høyre om at de opplever Håkonsen som en tydelig stemme i politikken. I verste fall er det et forsøk på «skjerpe» opposisjonens stemme i debatten fordi Høyre ikke tåler å bli motsagt. Uansett ser jeg det som et forsøk på å kneble debatten, og det hører ikke hjemme i det demokratiet jeg er en del av. Demokratiet vårt er avhengig av kritisk blikk, vurderinger og avveininger. At ulike meninger kommer frem er en styrke for byen vår, og det kommer vi til å jobbe for fordi det er nødvendig og riktig.

Videre skriver Miric «snakke nye Sandefjord ned». Dette er kjent reaksjon fra Høyre som brukes bevisst. Vi som bor i Andebu, i Stokke og i Sandefjord, vi snakker ikke ned byen selv om vi er uenige med Høyre. Men vi ønsker å gjøre kommunen bedre når vi diskuterer privat eller offentlig drift av omsorgsboliger. Eller når vi diskuterer om det er greit å sparke en rådmann via en epost sendt fra mobilen. Det er å stille spørsmål ved om det er slik vi skal drive god arbeidsgiverpolitikk.

For oss i Arbeiderpartiet er tilliten vi får fra velgerne viktig. Den forvalter vi ved å være en stemme i store og små saker fordi vi har ambisjoner for den nye kommunen.