Om

Sandefjord Arbeiderparti

  • Jernbanealleen 13, 3210 SANDEFJORD

Styret

  • Ingeniør i entreprenørselskap - Likeverd, medmenneskelighet og toleranse, er viktig for Børre. Han ønsker et samfunn som baserer seg på fellesskapsløsninger, like muligheter for alle barn og ungdom i skole og fritidstilbud, og et sterkt, offentlig helsevesen for alle.

  • Næringslivsleder. Cand. mag. Communication and Media Science/ Business Administration - Solidaritet, likeverd og bærekraftig felleskap, betyr mye for John Ivar. Han vil jobbe for en levende kommune med et attraktivt mangfold innen kultur og næringsliv.

  • Førskolelærer, driver av Langeby campingsplass - Viktige verdier for Synnøve er; likeverd, solidaritet, raushet og inkludering. Hun brenner for gode oppvekstkår for alle barn, fellesskolen, likestilling, likeverd, ryddig arbeidsliv med god næringspolitikk og rettferdig fordeling.

  • Student innen offentlig administrasjon og ledelse. Jobber ekstra som servitør. Har vært politisk aktiv i AUF i 2013 og stiller til valg på fylkestingslista på plass 9 - For Rikke er solidaritet, rettferdighet og like muligheter for alle, viktige verdier. Hun brenner for en skole som ser alle elevene og som gir alle muligheter til mestring. Hun ønsker et levende samfunn med aktivitetstilbud for alle og mange møteplasser for innbyggerne i Sandefjord.

  • Produksjonselektroniker, nyutdannet lærer og fotballtrener - Silje mener respekt, redelighet og rettferdighet er sentrale verdier. Hun brenner for en storkommune med like muligheter, hele stillinger, gode oppvekstsvilkår og en verdig eldreomsorg. Et lokalsamfunn der alle skal føle seg sett og ivaretatt, ha rom til å være seg selv og ikke minst, et samfunn som respekterer og verdsetter mangfold.

  • Sykepleier (i videreutdanning) - For Tonje betyr solidaritet, rettferdighet og like muligheter for alle mye. Hun vil ha et helsevesen som ivaretar innbyggerne fra vugge til grav. Tilstrekkelig med sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Flere heltidsstillinger og økt grunnbemanning innen eldreomsorgen. En skole hvor læreren får bruke mer tid til å undervise slik at alle elevene føler mestring.

  • Bruktbilsjef i Mobile. Tidligere innehaver av SykkelGlede i Sandefjord og Larvik - Jan Olaf verdsetter like muligheter, fellesskap og god arbeidsmoral. Han brenner for næringspolitikk og byutvikling som gagner fellesskapet fremfor eliten. Verdiskapning gjennom satsing på barn/unge er vår fremtid, mener Jan Olaf.

  • Renholder på Melsom skole - Inkludering, tillit, ærlighet og respekt, er viktig for Ann Jorunn. Hun vil jobbe for ansattes rettigheter og arbeidsvilkår.

  • Hei! Jeg heter Kerim Jaber og stiller til valg for Arbeiderpartiet Vestfold valgkrets. Jeg er 21 år gammel og bor I Andebu. Jeg sitter som folkevalgt for Arbeiderpartiet i Sandefjord kommune og sitter som kasserer i Sandefjord Arbeiderparti. Like muligheter, inkludering og solidaritet, betyr mye for meg. Jeg vil jobbe for en sterk fellesskole, der alle uansett bakgrunn møtes og gis de samme mulighetene til å lykkes.