Representant

Kjetil Olsen Haugelund

Kjetil Olsen Haugelund

Bli bedre kjent med Kjetil Olsen Haugelund:

Seniorrådgiver i Norges Bedriftsidrettsforbund - Demokrati, likeverd og fellesskap, er viktig for Kjetil. Han vil bidra til at Sandefjord blir en kommune med like muligheter, og at alle skal med uavhengig av posisjon i samfunnet. Han vil videreutvikle fritidsaktiviteter og gode opplevelser, styrke friluftslivet og allemannsretten, gi frivilligheten bedre rammevilkår, og videreutvikle arenaer for organisert og uorganisert aktivitet.