Representant

Pournima Namdeo Patil

Pournima Namdeo Patil

Bli bedre kjent med Pournima Namdeo Patil:

Adjunkt, jobber i kombinasjonsklassen på Thor Heyerdahl videregående skole - For Pournima betyr Inkludering, likeverd, respekt og rettferdighet mye. Hun mener vi må skape et inkluderende samfunn med mindre forskjeller og like muligheter for hver og en. Ungdommer skal ha god psykisk og fysisk helse og eldre en skal ha god og verdifull eldreomsorg.